Click2claim - kompenzace za opoždění letu

Nepřiletěli jste včas?

Zmeškali jste další let kvůli zpoždění?

Nebyl vám povolen vstup na palubu?

Byl váš let zrušen?

To vše se dá snadno vyřešit díky nám. Kontaktujte nás a my vám pomůžete s vyřešením nepřijemných záležitostí.

 

Chci využit kompenzaci

 

Provozní nepravidelnosti zakládající právo na finanční kompenzaci jsou:

Zrušení letu, o kterém nebyl cestující s dostatečným předstihem informován - cestující musí být informován s předstihem více než 14 dnů před odletem, aniž by mu byl zajištěn náhradní let v obdobných časech, jinak vzniká nárok na kompenzaci.

Zpoždění letu je delší než 3 hodiny oproti plánovanému příletu do cíle Vaší cesty.

Zmeškání návazného letu: v případech, že máte víceúsekovou letenku a zpoždění  či zrušení letu na jenom úseku má za následek, že se do Vašeho  cílového místa určení dostanete se zpožděním více než 3 hodiny oproti plánovanému času příletu, vzniká nárok na kompenzaci vůči tomu dopravci, který na předmětném úseku nepravidelnost zavinil.

Přesměrování letu, tj. změna místa odletu či přistání či změna trasy letu, jehož výsledkem je zpoždění Vašeho příletu do cíle Vaší cesty.

Odepření nástupu na palubu letadla. Důvodem je, že letecká společnost prodala více letenek, než je kapacita letadla, nebo bylo letadlo, plánované na Váš let, nahrazeno menším typem, s menším počtem přepravních míst, v takovém případě se může stát, že se do letadla nedostanete.

Snížení přepravní třídy, tj. pokud jste z důvodu nedostatku míst na palubě nuceni cestovat v nižší přepravní  třídě, než odpovídá Vaší letence.

 

Výše paušálních kompenzací se závisí na letové vzdálenosti:

Do 1500 km       250 EUR

1501-3500 km   400 EUR

Nad 3500 km     600 EUR

 

Bez ohledu na důvod nepravidelnosti je Vám dopravce povinen zajistit péči spočívající v:

dostatečné informovanosti

náhradním spojení podle možností nebo vrácení jízdného

občerstvení, eventuálně ubytování a transfer v rozsahu odpovídajícím době čekání

2 telefonní hovory či odpovídající přístup k internetu či faxu.

 

Pokud tuto péči neposkytl, je povinen Vám proplatit výdaje, které jste hradili přímo (v přiměřeném rozsahu).